BoGeM & CO - PVC logi, plastikāta, metāla durvis Rīgā.

Pieteikt mērījumu
"KOMFORTA" klases montāžas darbi

Plastikāta konstrukciju uzstādīšana variantā „Komforts” tehnoloģiski ir daudz sarežģītāka nekā variantā „Ekonom”, un, attiecīgi, aizņem vairāk laika. Plastikāta konstrukciju uzstādīšanas darbiem ir šadi posmi:

 • Veco loga konstrukciju demontāža (ja tiek veikta nomaiņa).
  Tas ir diezgan netīrs darba posms, kura laikā neizbēgami veidosies daudz atkritumu un putekļu. Esiet tam gatavi! Montāžas darbinieki veiks demontāžu tā, lai pēc iespējas saglabātu loga aili esošajā stāvoklī, jo tajā pēc tam ievietos plastikāta konstrukcijas, turklāt reizēm nepieciešams nogriezt nelīdzenos vai izvirzītos sienas elementus, kas rada daudz putekļu.
 • Loga ailes sagatavošana.
  Šajā posmā loga aili attīra no netīrumiem, putekļiem un celtniecības atkritumiem.
 • Jaunā plastikāta loga sagatavošana .
  No loga noņem atveramās vērtnes, liela izmēra un/vai konstrukcijas svara gadījumā izņem stikla paketes, kā arī noņem daļu aizsarglenšu, parasti no izstrādājuma ārpuses. Pēc tam pa loga perimetru, no ārpuses un iekšpuses uzlīmē lentes: tvaiku caurlaidīgu briestošu blīvējuma lenti Soudal Soudabandacryl BG2, vai tvaiku caurlaidīgu difūzijas lenti Window Tapeoutside UNI (vai analogu) un tvaiku, mitruma, gāzi necaurlaidīgu blīvējuma lenti Window Tapeinside UNI (vai analogu). Tas izslēdz turpmāko vēja caurplūšanu un mitruma nokļūšanu starp rāmi un ailu, kas pozitīvi ietekmē izmantotā montāžas šuvju pildījuma izolējošo īpašību saglabāšanu un ilgmūžību. Nepieciešamības gadījuma zem iekšējās apdares uzstāda starta profilu. Tādējādi tiek novērsta plaisu rašanās starp rāmi un ailēm konstrukcijas ekspluatācijas laikā.
 • Loga rāmja uzstādīšana.
  Pie loga rāmja stiprina enkurus – stiprinājuma plātnes, uz kuriem tas turēsies. Enkuri tiek piestiprināti perpendikulāri loga plaknei 10 – 20 cm attālumā no rāmja stūra no katras puses. Loga rāmi ar piestiprinātu apakšpusē palodzes profilu uzstāda uz tehnoloģiskiem ķīļiem sagatavotajā loga ailē.
 • Loga nivelēšana.
  Veicot loga montāžu, lai darbs tiktu veikts pareizi, ir ļoti svarīgi uzstādīt logu precīzi līmeņos: vertikāli un horizontāli, kā arī pa diagonālēm. Ļoti bieži šie līmeņi var nesakrist ar analogiem ailes līmeņiem, kas liecina par nekvalitatīvu pašas ēkas celtniecību. Tomēr tikai precīza visu līmeņu ievērošana ļauj plastikāta logam pienācīgi funkcionēt ilgu laiku, neveicot periodisku papildu regulēšanu.
 • Loga fiksācija ailē ar stiprinājuma elementu palīdzību.
  Ar dībeļu (diametrs 6 mm x 40 mm) palīdzību rāmi stiprina sienas loga ailē, stiprinājuma punkti atrodas 150 mm attālumā no katra konstrukcijas stūra. Intervāls starp blakus esošajiem stiprinājuma punktiem nedrīkst būt lielāks par 700 mm. Konstrukcijas fiksācijai izmanto papildu stiprinājumu – betona skrūve 6 mm diametrā, kas ļauj izmantot plastikāta konstrukcijas vēl pirms montāžas beigām, un novērš konstrukcijas deformāciju ekspluatācijas laikā.
 • Montāžas šuves hermetizācija.
  Šuves starp logu un loga aili aizpildīšana ar montāžas putām ir ļoti svarīgs darba posms. Montāžas šuvi aizpilda ar poliuretāna putām Soudal Soudafoam Gun Maxi 70 (vai analogu) trešdaļas dziļumā, jo putu apjoms palielināsies. Ja šuve ir plata, putas piepilda vairākos paņēmienos, ar 10-15 minūšu pārtraukumu. Pareiza darbu izpilde, aizpildot šuves ar montāžas putām (10-30 mm), ļauj aizpildīt visas šuves un novērst siltuma zudumus. Pēc hermetizācijas montāžas šuvi aizver no iekšpuses un ārpuses ar iepriekš uz loga uzliktām lentēm, kam jāpasargā no mitruma piekļūšanas un tās izraisītas poliuretāna putu bojāšanas.
 • Papildu elementu uzstādīšana.
  Pēc putu nožūšanas tiek montētas ārējās un iekšējās palodzes. Visus savienojumus starp ārējo palodzi, logu un iekšējo palodzi rūpīgi apstrādā ar hermētiķi Soudal (vai analogu). Pēc visu galveno elementu uzstādīšanas, logam uzstāda papildu furnitūru, kā arī sīkās komplektējošās daļas (rokturus, uzlikas utt.).
 • Loga furnitūras regulēšana.
  Pēc loga ielikšanas tiek veikta loga furnitūras regulēšana: piedurlīstes un loga vērtņu piespiešanas blīvums visos loga atvēršanas virzienos. Pēc regulēšanas vērtnei brīvi jāatveras un jāaizveras.
 • Instruktāža un objekta nodošana.
  Pēc darba pabeigšanas tiek veikta īsa loga izmantošanas instruktāža, pārbaudīta izpildīto darbu kvalitāte un parakstīts Pieņemšanas-nodošanas akts. Viena loga uzstādīšana aizņem vidēji 1,5 stundu.(1.att.) Komfort klases montāza
(2.att.) Augšējais un sānu saskares mezgli